Om fonden


Eric Sahlström-stayn vid Tegelsmora kyrka invigdes i samband med Erics 80-årsdag 1992. Konstnär: Ingvar Jörpeland. (Foto: Per-Ulf Allmo)
Eric Sahlströms Minnesfond är en ideellt arbetande stiftelse, som bildades i samband med den store spelmannens bortgång 1986.

Stiftelsen har som sin uppgift att bevara och föra vidare den sahlströmska låtspels- och nyckelharpstraditionen. För det ändamålet skall fonden uppmuntra låtspel samt främja vetenskaplig forskning och dokumentation inom folkmusikens område och understödja undervisnings- och studieverksamhet.

Sedan 1990 har fonden, fram till 2016, delat ut 102 stipendier till ungdomar för deltagande i låtspelskurser. De senaste åren har också fonden givit ett verksamhetsbidrag till den sommarkurs som ges till ungdomar på Eric Sahlström Institutet.

1992 invigdes ett minnesmärke av Eric Sahlström. Bronsstatyn utformades av konstnären Ingvar Jörpeland och placerades vid Tegelsmora kyrka.

Fonden har tagit fram flera värdefulla utgåvor av böcker, noter, kassettband, CD- och DVD-skivor. Inför 100-års jubiléet av Erics födelsedag 2012 producerades en ny CD med solospel av Eric Sahlström.

Eric Sahlströms Minnesfond initierade 1995 idén om ett folkmusikinstitut i Tobo. Idén förverkligades 1997 då Sveriges första folkmusikinstitut invigdes, Eric Sahlström Institutet.


Styrelsen för Eric Sahlströms Minnesfond

Eric Sahlström-institutet


Speljam efter årsmötet 2011; Benny Andersson, Ingvar Jörpeland, Cajsa Ekstav och Sonia Sahlström. (Foto: Esbjörn Hogmark)


Styrelsen för Eric Sahlströms Minnesfond i februari 2016 på Bror Hjorths hus i Uppsala. Fr v: Karl-Gunnar Marklund, Ingvar Jörpeland, Gunnar Ahlbäck (hedersledamot), Sonia Sahlström, Lars Lindkvist, Erika Lindgren Liljenstolpe, Ole Hjorth (hedersledamot), Cajsa Ekstav, Benny Andersson, Anna Jönsson, Esbjörn Hogmark och Göte Herlovson (hedersledamot).