Styrelsen

Benny Andersson
Representant för Kungliga Musikaliska Akademien
Foto: Peter Knutson

Cajsa Ekstav
Ordförande
Representant för Vendels Hembygdsförening

Esbjörn Hogmark
Representant för Tegelsmora Hembygdsförening

Anna Jönsson
Kassör
Representant för Uplands Spelmansförbund

Ingvar Jörpeland
Representant för Uplands Spelmanförbund

Marit Lundkvist Reyes
Representant för Vendels Hembygdsförening

Lars Lindkvist
Representant för Sveriges Spelmäns Riksförbund

Karl-Gunnar Marklund
Sekreterare
Representant för Tegelsmora Hembygdsförening

Sonia Sahlström-Larsson
Representant för Familjen Sahlström