Minnesord över Jan Ling (1934–2013)

Jan Ling avled torsdagen den 3:e oktober. Han var född 1934 och blev 79 år. Han sörjs, förutom av sina nära och kära, av hela Folkmusiksverige.

Jan Ling, professor emeritus i musikvetenskap, var en mycket karismatisk person. Stort hjärta och en härlig humor. En person som man gärna ville ha som lärare, som föredragshållare, som författare, som rektor för Göteborgs universitet, som styrelseledamot i Eric Sahlströms Minnesfond, som förste styrelseordförande i Stiftelsen Eric Sahlström Institutet och som vän.

Tiden då Jan var styrelseledamot i Eric Sahlström Minnesfond (han representerade Musikaliska Akademien) och senare styrelseordförande i det av minnesfonden grundade Eric Sahlström Institutet var en mycket spännande och rolig tid. Att få ha Jan lite för sig själv på våra otaliga möten och diverse uppvaktningar i riksdag och bland storföretagen var någonting man såg fram emot.

Jag minns när vi var på väg till ett möte i Stockholm (kanske var det till kulturutskottet?). Jan hade just blivit utsedd till rektor för Göteborgs universitet, ett mycket prestigefullt uppdrag som många anser vara toppen av en akademisk karriär. Trots detta lämnade Jan sitt ämbete tillfälligt och vi sitter i bilen och lägger upp en strategi. Jans spontana kommentarer kantades av frejdiga kraftuttryck då han med stor iver visualiserade vad som förväntades ske. Det glömmer jag inte i första taget.

När vi så kommer fram och Jan med sedvanlig pondus och driven retorik klargör för alla berörda om vikten av att vi får till stånd ett institut för att värna om folkmusiken, nyckelharpan och nyckelharpstraditionen i sann Eric Shalstömanda, då kände jag mig stolt över att han fanns bland oss. På Jan Ling lyssnade alla.

Jan var alltid positiv. Hade alltid något uppmuntrande att säga i alla lägen. Han fick oss alla som håller på med folkmusiken och nyckelharpan att känna att det vi gör har stort värde. ”Det behöver inte vara egoistiskt att sitta för sig själv och öva på sin nyckelharpa. Nej det är ett kulturarv av högsta dignitet som vi förvaltar och traderar vidare till nästa generation."

När så nyckelharpan, för ca ett år sedan, tagit sina första stapplande steg upp på UNESCOs världskulturarvslista har Jans stöd varit till stor hjälp. Hans ”Det är rätt! Kör hårt!” ringer fortfarande i mina öron.

Esbjörn Hogmark,
vice ordförande i Eric Sahlströms Minnesfond
Gyllby, den 9 oktober 2013


I samband med jubileumsfirandet av Eric Sahlströms 100-årsdag den 24 augusti 2012 utnämndes Ole Hjorth och Jan Ling till hedersledamöter i Eric Sahlströms Minnesfond. Foto: Esbjörn Hogmark

Marianne Möllerman, tidigare ordförande i minnesfonden, tillsammans med fondens hedersledamöter. Fr v: Ole Hjorth, Göte Herlovson, Gunnar Ahlbäck och Jan Ling. Foto: Esbjörn Hogmark