Om fonden


Eric Sahlström-stayn vid Tegelsmora kyrka invigdes i samband med Erics 80-årsdag 1992. Konstnär: Ingvar Jörpeland. (Foto: Per-Ulf Allmo)
Eric Sahlströms Minnesfond är en ideellt arbetande stiftelse, som bildades i samband med den store spelmannens bortgång 1986.

Stiftelsen har som sin uppgift att bevara och föra vidare den sahlströmska låtspels- och nyckelharpstraditionen.

Sedan 1990 har fonden, fram till 2023, delat ut 113 stipendier till ungdomar för deltagande i låtspelskurser.

1992 invigdes ett minnesmärke av Eric Sahlström. Bronsstatyn utformades av konstnären Ingvar Jörpeland och placerades vid Tegelsmora kyrka.

Fonden har tagit fram flera värdefulla utgåvor av böcker, noter, kassettband, CD- och DVD-skivor. Inför 100-års jubiléet av Erics födelsedag 2012 producerades en ny CD med solospel av Eric Sahlström.

Eric Sahlströms Minnesfond initierade 1995 idén om ett folkmusikinstitut i Tobo. Idén förverkligades 1997 då Sveriges första folkmusikinstitut invigdes, Eric Sahlström Institutet.


Styrelsen för Eric Sahlströms Minnesfond

Eric Sahlström-institutet


Speljam efter årsmötet 2011; Benny Andersson, Ingvar Jörpeland, Cajsa Ekstav och Sonia Sahlström. (Foto: Esbjörn Hogmark)


Styrelsen för Eric Sahlströms Minnesfond i februari 2016 på Bror Hjorths hus i Uppsala. Fr v: Karl-Gunnar Marklund, Ingvar Jörpeland, Gunnar Ahlbäck (hedersledamot), Sonia Sahlström, Lars Lindkvist, Erika Lindgren Liljenstolpe, Ole Hjorth (hedersledamot), Cajsa Ekstav, Benny Andersson, Anna Jönsson, Esbjörn Hogmark och Göte Herlovson (hedersledamot).