Vernissage 25 augusti 2012

Lördagen den 25 augusti kl. 11.00 invigdes utställningen med pompa och ståt! Besökare trängdes i lokalerna och under själva invigningen var det hela 630 personer som kom för högtidlighålla minnet av Eric Sahlström. Museichef Håkan Liby hälsade välkommen och utställningen invigdes sedan av Christina Mattsson, styresman för Nordiska museet och tidigare radiomedarbetare med visor, låtar och folkminnen som specialitet. Christina höll ett mycket fint och personligt tal där hon bl a berättade om sina möten med Eric Sahlström.

Programmet fortsatte med musik av Sigurd Sahlström, Sonia Sahlström-Larsson, Olle Sahlström, Kristin Sahlström och Håkan Larsson.

På Youtube finns ett videoklipp från TV-programmet "Kvällen är din" från 1983 där Eric Sahlström framträder och Christina Mattsson samtalar med Eric (ca 6 min in i klippet).

Se foton från vernissagen nedan!


Invigningstalare Christina Mattsson och museichef Håkan Liby i samband med invigningen. Foto: Karin Kronvall

Christina Mattson, styresman på Nordiska museet, invigningstalar. Fr v: utställningschef och producent Tuula Autio, museichef Håkan Liby, Kristin Sahlström, Sigurd Sahlström, Håkan Larsson, Olle Sahlström, Sonia Sahlström och Christina Mattsson.

Många personer hade tagit sig till Upplandsmuseet för att få vara med om invigningen av utställningen om Eric Sahlström. Sören Åhker, Torsten och Anita Anderson fanns på plats. Foto: Karin Kronvall

Mingel och förfriskningar. Foto Karin Kronvall

Torbjörn Ivarsson och Håkan Liby i samspråk. Foto: Karin Kronvall

Familjen Sahlström underhåller, fr v: Sigurd Sahlström, Håkan Larsson, Kristin Sahlström, Olle Sahlström och Sonia Sahlström. Foto: Lisbet Spörndly.

På utställningen om Eric Sahlström kunde man lyssna på låtar i s k lyssnarstationer, små mässingslurar fanns i lokalen. Foto: Karin Kronvall