Instrumentbyggaren Eric Sahlström


Eric Sahlström passar in stränghållaren. (Foto: Esbjörn Hogmark)
Eric Sahlström är utan tvekan den person som betytt mest när det gäller nyckelharpans starka återkomst under 1960-talet.
Orsaken var hans genuina musikalitet i kombination med en utomordentlig hantverksskicklighet och experimentlusta. Liksom han ständigt förfinade sin spelteknik utvecklade han också sitt instrumentbyggande och han tillverkade nya instrument lika enkelt som han komponerade nya låtar.

Eric Sahlström kom att bli den person som anpassade och utvecklade nyckelharpan till modernare tiders musikideal.
Under 1920-talet började nyckelharpor av den typ som idag går under benämningen "gammelharpor" att bli omoderna. Ett nytt mer melodiöst musikideal kom på modet och trängde undan den gamla bordunmusiken*) som "gammelharpan" stod för. Orsaken till detta var bl.a. att klarinetten och dragspelet kom i ropet med sina tydliga melodistämmor.
August Bohlin, fiolspelman från Harbo i Uppland kom att bli den första person som på allvar konstruerade om nyckelharpan. Utgående ifrån den gamla silverbasharpan hade han 1929 tillverkat en kromatisk treradig nyckelharpa utan bordunsträngar.

Erics verkstad hemma i Göksby. (Foto: Esbjörn Hogmark)

Eric Sahlström, som tidigt kom i kontakt med Bohlin, övergick också han från silverbasharpa till en modernare kromatisk variant med Bohlins harpa som förebild.

1941 hade Eric Sahlström tillverkat en harpa som väckte stor uppståndelse och beundran. Med den vann han alla spelmanstävlingar han ställde upp i och det skrevs en gång i Upsala Nya tidning att "Sahlström har ett instrument som gör att andra medtävlare har svårigheter att mäta sig med honom".

Eric Sahlström var

  • Länken mellan gammal bordunmusik och modernare melodier

  • Länken mellan gammelharpan och den moderna treradiga kromatiska harpan

  • Länken mellan det gamla sättet att tillverka nyckelharpor ur en stock och det modernare sättet med sarger, hals, botten och lock. Gamla metoder blandades med nya modernare. Borrmaskin, cirkelsåg, bandsåg, bandputs tillsammans med yxa, kniv och bågsåg.


*) I bordunmusiken förekommer ständigt ljudande toner som hörs tillsammans med melodin. Borduninstrument som förekommit i Sverige är t.ex. vevliran, säckpipan och gammelharpan.