Utmärkelser


"Trekungamöte" 1951. Eric Sahlström mottar Samfundet för Hembygdsvårds stora medalj ur HM Konung Gustaf VI Adolfs hand övervakad av Gustav III. Foto okänd.


Några av Eric Sahlströms utmärkelser visades på utställningen "En uppländsk storspelman – Eric Sahlström 100 år" på Upplandsmuseet under perioden 25 augusti 2012 – 21 april 2013. Foto: Cajsa Ekstav

1944Gås-Andersmedaljen instiftad av Bror Hjorth
1946Zornmärket i silver
1950Upplands fornminnesförenings guldmedalj
1951Samfundet för hembygdsvårds stora medalj utdelad av kung Gustaf VI Adolf.
1951Kjellströmplaketten
1960Zornmärket i guld
1968Uppsala läns landstings kulturstipendium
1969Kungliga Musikaliska Akademiens medalj "För Tonkonstens Främjande"
1971Eric Sahlström och Gösta Sandström tilldelades en Grammis för skivan "Spelmanslåtar i Uppland".
1972Statens lilla arbetsstipendium
1972Uppsala läns kulturstipendium
1974Tierps kommuns kulturstipendium tillsammans med brodern Kalle
1977Statlig inkomstgaranti för konstnärer
Statens stora arbetsstipendium
1983Expressens musikpris "Spelmannen"
1992Minnesfonden inviger bronsstatyn av konstnären Ingvar Jörpeland vid Tegelsmora kyrka